The sluices are opened

kanaal met mense 2

Emosies was hoog, Maandag middag 21 Nov 2016 toe die sluise na die historiese Rooidamme om streeks 17:30 oop gemaak is en daar weer water na jare van ongebruik in die damme te vloei. Oud en jonk het met groot opwinding die kanaal wat die water in die dam inlei dop gehou en reg gestaan met kameras en selfone om hierdie groot gebeurtenis vas te vang.

Die droom om die Rooidamme en leivoor sisteem weer in gebruik te kry, het al in 2008 begin toe Chris Barr, inkomeling in Murraysburg, uitgevind het dat Murraysburg jare gelede genoem was die “kosmandjie van die Karoo”. Die vrugbaar grond tesame met die water wat vroeër jare deur die dorp geloop het, het gelei tot heelwat grondverbouing. Waarom kan dit nie weer so wees nie? Daar is groot behoefte aan volhoubare werkgeleenthede, en met die stygende vervoerkostes sal goedkoper vars produkte plaaslik vervaardig kan word.
Met hierdie droom voor oë is die lang proses met groot geduld en toewyding aangepak. In 2015 het die Volhoubare Hulpbronne Bestuur Departement Landbou Wes Kaap ook die langtermyn potensiaal in so ‘n ontwikkelings plan ingesien en fondse is beskibaar gestel om dit ‘n werklikheid te maak. Departement van Waterwese in Cradock was van groot hulp en Casidra, (Cape Agency for Sustainable Integrated Development in Rural Areas), is toe aangewys om te help met die implementing van die projek, maar daar moes ‘n plaaslike organisasie gestig word om die projek te bestuur.
So is MSDC (Murraysburg Sustainable Development Council) gestig, met die doel om Murraysburg se natuurlike hulpbronne en erfenis te beskerm, deur volhoubare ontwikkeling in die dorp te motiveer en stimuleer ten bate van die hele gemeenskap.
Dit was ‘n trotse en gelukkig dag, toe die tender aan die plaaslike besigheid Vastrap Grondverskuiwings BK toegeken is om die Rooidamme en die kanale te herstel. As plaaslike inwoners was hierdie projek ‘n groot hartsaak en hulle het met oorgawe en ywer gewerk om alles reg te kry, en hulle het puik werk gelewer.
Nog plaaslike werksgeleenthede sal geskep word met die volgende deel van die projek waar die leivore herstel sal word, en sodra daar weer water is, is die geleenthede vir groente tuine en ander gewasse ook daar. ‘n Verder deel van die projek is om die groter dorp te vergroen.

Waar water is, is daar lewe; en om die water weer deur die damme in die dorp in te lei, bring soveel geleenthede vir Murraysburg.